Slamtömning/ slamsugning

Slam från enskilda avloppsanläggningar hämtas av kommunens entreprenör för behandling vid Ödeborgs avloppsreningsverk. Här avvattnas slammet och transporteras sedan till Heljestorp för att användas som täckmaterial på tippen.

Slamavskiljare och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga för hämtning av slam. Lock till slamavskiljare samt manlucka eller annan tömningsanordning till sluten tank får inte vara övertäckt. Fastighetsinnehavaren svarar för anläggningens skötsel och underhåll.

Kundtjänst renhållning
0528-567520

Telefontid:

måndag-fredag 

10:00-12:00

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier