Färgelanda kommuns mål för perioden 2022–2024

Perspektiven ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet ska allt tydligare genomsyra kommunens verksamheter. Kommunfullmäktiges sex övergripande inriktningsmål för kommande mandatperiod är följande:

• Genomföra förändringsresan och bli en bättre arbetsgivare

• Stärkta skolresultat i ändamålsenliga & trygga skolor

• Utvecklad omsorg med individen i fokus

• Byggande & boende i hela kommunen

• Underlätta för företagen att växa

• Implementera Agenda 2030

Läs hela mål-och resursplanen här:

Kommunchef
Katrin Siverby
0528-567120
Kommunfullmäktiges ordförande
Thor-Björn Jakobsson
Kommunfullmäktiges 1:e Vice ordförande
Kenneth Carlsson
Kommunfullmäktiges 2:e Vice ordförande
Kerstin Fredriksson
0528-567183
Kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd
Ann Blomberg
0528-567111
Kommunstyrelsens 1:e Vice ordförande
Linda Jansson
Kommunstyrelsens 2:e Vice ordförande tillika oppositionsråd
Ulla Börjesson
0528-567110

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier