Färgelanda kommuns mål för perioden 2023–2025

Perspektiven ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet ska allt tydligare genomsyra kommunens verksamheter.

Kommunfullmäktiges sex övergripande inriktningsmål för kommande mandatperiod är följande:

• Genomföra förändringsresan och bli en bättre arbetsgivare

• Stärkta skolresultat i ändamålsenliga & trygga skolor

• Utvecklad omsorg med individen i fokus

• Byggande & boende i hela kommunen

• Underlätta för företagen att växa

• Implementera Agenda 2030

Läs hela mål-och resursplanen här:

Kommundirektör
Katrin Siverby
0528-567120
Kommunfullmäktiges ordförande
Kenneth Carlsson (L)
Kommunfullmäktiges 1:e Vice ordförande
Kerstin Fredriksson (S)
Kommunfullmäktiges 2:e Vice ordförande
Faraah Mohammud (C)
Kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd
Ulla Börjesson (S)
0528-567110
Kommunstyrelsens 1:e Vice ordförande, tillika oppositionsråd
Jörgen Andersson (SD)

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier