Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som du som byggherre behöver göra för att vara säker på att alla krav och regler är uppfyllda. Kontrollplanen är oftast utformad som en checklista.

En kontrollplan ska innehålla följande uppgifter:

  • Vilka kontroller som ska utföras
  • Vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas till byggnadsnämnden inför slutbesked
  • Vilka anmälningar som ska göras
  • Tidpunkter för eventuella etapper i arbetet

För enklare byggnationer lämnar du ett förslag till kontrollplan när du ansöker om bygglov. För större och mer komplicerade byggnationer lämnas kontrollplanen in före det tekniska samrådet. Vid dessa byggnationer krävs det att du har en kontrollansvarig. Den personen ska hjälpa dig att upprätta en kontrollplan.

Kontrollplanen fylls sedan i under byggnationen. I kontrollplanen dokumenterar och intygar du att allt går rätt till. Det är till exempel krav på byggnadens konstruktion, brandskydd, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och energihushållning som ska uppfyllas.

Du måste lämna in en ifylld och undertecknad kontrollplan för att få ditt slutbesked.

Plan- och byggenheten
Bygglovsingenjör
Peter Ramhage
0528-567168

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier