Behöver du lära dig svenska?

Utbildning i svenska för invandrare, SFI, är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier. 

Studierna är kostnadsfria. 

Vem får studera på SFI?

För att få studera på SFI ska du vara folkbokförd i Färgelanda kommun och sakna grundläggande kunskaper i svenska. Du måste vara minst 16 år.

Kursplaner och betyg

Inom SFI finns det fyra kurser (A, B, C och D) och tre studievägar (1, 2 och 3).

Studieväg 1 riktar sig till elever som har kort eller ingen skolbakgrund. Inom studieväg 1 finns kurserna A, B, C och D.

Studieväg 2 riktar sig till elever vars skolbakgrund är mindre omfattande än motsvarande svensk gymnasieskola. Inom studieväg 2 studerar eleverna i kurs B, C och D.

Studieväg 3 vänder sig till de elever vars skolbakgrund motsvarar svensk gymnasieskola eller som har deltagit i högskolestudier. Inom studieväg 3 finns kurserna C och D.

Du får betyg efter avslutad godkänd kurs.

Kursplanen på olika språk

På denna sida hittar du kursplanen för utbildning i svenska för invandrare översatt till 24 olika språk.

Kursplaner på olika språk - Skolverket (extern länk) 

Ansökan till SFI-undervisning

Du kan komma in till oss och fylla i en ansökan. 
Kontakta expeditionen, tel 0528-56 72 51.

Vi tar sedan kontakt med dig för ett kartläggningssamtal. När vi har en lämplig plats till dig tar vi kontakt och du kan starta dina studier. Kurstiden varierar beroende på utbildningsbakgrund, förkunskaper och planerad studieväg.


Det går också bra att ta ut en ansökningsblankett från kommunens e-tjänst och blanketter och skicka till oss. 

Rektor
Mona Jonsson
0528-567250
Administration
Helen Bernhardsson
0528-567251
Studie- och yrkesvägledare
Marita Andersson
0528-567255
Vårdlärare
Carolin Gierke
0528-567258

Lärare SFI
Bernt Johansson, Tina Johansson & Jonny Lindén
Lärarassistent SFI
Sara Ahmed

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier