Dödsbo

Om den enskildes tillgångar inte räcker till annat än kostnader i samband med begravning, kan det bli aktuellt med en så kallad dödsboanmälan.

Individ- och familjeomsorgen ansvarar för dödsboanmälan.

Dödsboet har möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnaden om dödsboet saknar egna medel, tillgångar eller försäkring. 

Färgelanda kommun är huvudansvarig för dödsboanmälningar men samarbetar med Melleruds kommun.

För mer information kontakta:

Souraya Antabi, dödsbohandläggare

Tel: 0530-18366

Må-fre: 8.30-9.30

Kontakt Individ- och familjeomsorg

Telefontid 
Socialsekreterare

Måndag-fredag 08:30-09:30

Övrig tid

IFO:s växel 0528-56 76 00 
IFO Faxnr. 0528-56 77 04

Socialsekreterarnas telefontid:
måndag-fredag 8:30-9:30

Telefonnummer till receptionen
0528–567600

Postadress

Individ- och familjeomsorgen 
Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Besöksadress

Stigsvägen 2
458 30 Färgelanda

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier