Trafik, gata & park

Sektor Samhällsutveckling arbetar med många frågor gällande trafik, gata och park. 

Tekniska enheten har hand om viss skötsel av grönytor, torg samt några gång- och cykelvägar, snöröjning och halkbekämpning vid kommunens skolor och kontor och gatubelysning. 

Plan-och byggenheten har hand om trafik-, infrastruktur och kollektivtrafiksfrågor. 

Bostadsanpassningshandläggaren handlägger parkeringstillstånd.

Vi ska verka för ökad trafiksäkerhet inom kommunen genom information, planering, samverkan och handläggning av aktuella myndighetsärenden.

Tekniska enheten
Plan- och byggenheten
Handläggare BAB-och Parkeringstillstånd
Malin Nicklasson
0528-567169

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier