Våld i nära relation

Våld, svartsjuka och kontrollbeteende är inte tecken på kärlek…

Både kvinnor och män kan bli utsatta för våld i nära relation. Med våld avses inte bara slag och sparkar och sexuella övergrepp, utan det kan också handla kränkande ord och hot, att din partner hindrar dig från att träffa familj och vänner eller att din parter kontrollerar eller tar dina pengar.

Det kan vara svårt att själv sätta ord på eller ens själv inse att man befinner sig i en destruktiv relation, då den så kallade normaliseringsprocessen medför att du hela tiden flyttar dina gränser för vad du accepterar. Kanske får du höra att det du utsätts för är ditt eget fel. Det är dock aldrig ditt fel om du utsätts för någon form av våld av din partner.

Är du utsatt för våld och behöver skydd eller råd och stöd om hur du ska komma ur det? Då kan du få hjälp av Individ- och familjeomsorgen. Du kan kontakta oss genom telefon, brev eller besök.

Utsätter du din partner för våld, och vill få hjälp att sluta med det? Då kan du få hjälp av Individ- och familjeomsorgen. Du kan kontakta oss genom telefon, brev eller besök.

Orosanmälan

Känner du någon som du misstänker far illa i ett förhållande och vill göra en orosanmälan så gör du det via telefon, brev eller besök. Du kan vara anonym. 

Misstänker du att ett barn utsätts eller bevittnar våld ska du göra en orosanmälan. Läs mer om orosanmälan gällande barn under fliken Barn- och familjeenheten.

Orosanmälan görs till Individ- och familjeomsorgen via jourtelefon 0528-567 612.

Efter kontorstid görs orosanmälan till socialjouren på telefon 0522-697 444 eller 112.

Kontakt Individ- och familjeomsorg

Telefontid 
Socialsekreterare

Måndag-fredag 08:30-09:30

Övrig tid

IFO:s växel 0528-56 76 00 
IFO Faxnr. 0528-56 77 04

Socialsekreterarnas telefontid:
måndag-fredag 8:30-9:30

Telefonnummer till receptionen
0528–567600

Postadress

Individ- och familjeomsorgen 
Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Besöksadress

Stigsvägen 2
458 30 Färgelanda

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier