Äldreomsorg

Färgelanda kommun har ett brett utbud av stöd och omsorg till människor i alla åldrar. Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att leva ett bra liv. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga och vänner.

Anhörigstöd

Att vara anhörig till någon som är långvarigt sjuk, fysisk eller psykisk funktionsnedsatt, äldre eller har ett missbruk eller beroende kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande.

Se även...

Färdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst finns till för dig som inte kan resa med vanlig kollektivtrafik på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Hemtjänst

Om du har svårt för att klara dig själv i hemmet kan du ansöka om hemtjänst. Det är ditt behov som styr hur och när tjänsten utförs.

Hälso- och sjukvård

Hemsjukvård betyder att sjukvård utförs i hemmet, det vill säga i ordinärt boende och i särskilda boendeformer. Vården som bedrivs är allt från enkel sjukvård till vård som annars skulle kräva sjukhusvård och omfattar alla åldersgrupper även i livets slut.

Äldreboende

Det är dina behov som styr vilket boende som passar just dig. I Färgelanda kommun finns därför olika typer av boende för äldre. Vilket boende som är bäst för just dig grundas på beslut från biståndshandläggare utifrån en dialog med dig och dina anhöriga.

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier