Dalslands familjerätts- och familjehemsenhet

Dalslands logotyper


Dalslands familjerätts- och familjehemsenhet är placerad i Åmål och servar Åmåls, Bengtsfors, Melleruds, Färgelanda och Dals Eds kommuner. Här jobbar socialsekreterare både med familjerätt och familjehem.

Exempel på familjerättsliga arbetsuppgifter är vårdnads- , boende- och umgängesutredningar, adoptionsärenden och samarbetssamtal. Samarbetssamtal är samtal som erbjuds separerade föräldrar i syfte att nå samförståndslösningar kring gemensamma barn, t ex var barnet ska bo eller hur umgänget ska se ut. Föräldrarna har möjlighet att skriva ett juridiskt bindande avtal kring vad de kommit överens om, om de så önskar.

Familjehemssekreterarna har som uppgift att tillhandahålla familjehem och kontaktfamiljer åt de berörda kommunerna. Som familjehem har man som uppgift att ta emot ett barn eller en ungdom i sitt eget hem för stadigvarande boende. Som kontaktfamilj tar man emot ett barn mer sällan, kanske ett eller ett par veckoslut per månad. De familjehem som får uppdrag via denna enhet erbjuds utbildning och regelbunden handledning. Är ni intresserade av att bli kontaktfamilj eller familjehem, anmäl intresse via "Familjehem Sverige", se rubriken "Familjehem, jourhem och kontaktfamilj"

Kontakt Individ- och familjeomsorg

Telefontid 
Socialsekreterare

Måndag-fredag 08:30-09:30

Övrig tid

IFO:s växel 0528-56 76 00 
IFO Faxnr. 0528-56 77 04

Socialsekreterarnas telefontid:
måndag-fredag 8:30-9:30

Telefonnummer till receptionen
0528–567600

Postadress

Individ- och familjeomsorgen 
Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Besöksadress

Stigsvägen 2
458 30 Färgelanda

Kontaktuppgifter Familjerätt- och familjehemsenheten

Enhetschef
Anna Agdur

E-post 
anna.agdur@amal.se

Familjehemssekreterare

Anette Torstensson
Telefon 0532- 174 58
E-post 
anette.torstensson@amal.se
 
Irene Ottosson 
Telefon 0532- 174 52 
E-post 
irene.ottosson@amal.se
 
Dan-Inge Johansson
Telefon 0532-171 25
E-post 
dan-inge.johansson@amal.se    

Christina Johansson
Telefon 0532-171 80
E-post 
christina.johansson
@amal.se

Familjerättssekreterare
Telefontid måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 8.30-9.30

Simone Geerts 
Telefon 0532-174 46 
E-post 
simone.geerts@amal.se

Måns Wahlberg
Telefon 0532-777 458
E-post 
mans.wahlberg@amal.se

Therese Edberg
Telefon 0532-170 61
E-post 
therese.edberg@amal.se

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier