Medel från Folkhälsorådet

Till och med 20 oktober kan er förening eller verksamhet söka medel från Folkhälsorådet för att bedriva ett hälsofrämjande och förebyggande projekt under 2020.
Folkhälsorådet har till sitt förfogande en årlig budget till hälsofrämjande insatser i Färgelanda kommun som syftar till att förbättra folkhälsan för kommuninvånarna.
För att stimulera och utveckla det gemensamma folkhälsoarbetet i kommunen erbjuder Folkhälsorådet verksamheter och föreningar att söka projektmedel till nyskapande hälsofrämjande utvecklingsprojekt, som ligger inom nedanstående prioriterade insatsområden;

• Social hållbarhet
- Socialt deltagande och tillhörighet
- Tidiga insatser för barn och unga

• Barn och unga
- Ökad andel elever behöriga till gymnasiet
- Trygga psykiska och fysiska miljöer

• Levnadsvanor
- Förebygga och minska bruk av alkohol och tobak
- Främja fysisk aktivitet och goda kostvanor

Folkhälsorådet beviljar inte medel till ordinarie verksamhet och lämnar heller inte någon form av upprustningsbidrag till föreningar. För upprustningsbidrag hänvisas till kommunens Kultur- och fritidssektor.
Krav från folkhälsorådet är att verksamheten som söker om medel finansierar minst halva kostnaden själv.

Ansökningsformuläret hittar du på kommunens hemsida under e-service/kommun och politik

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier