Ansöka om insatser

Ibland kan familjer ha svårigheter att ge sina barn allt som de behöver. Det kan gälla allt ifrån skolarbete till fritidsintresse eller att barnet behöver en social kontakt med någon utanför familjen. Hos Individ- och familjeomsorgen i Färgelanda kommun kan ni ansöka om bland annat kontaktperson eller kontaktfamilj åt barnet/barnen. Om ni ansöker om kontaktperson/kontaktfamilj så kommer en socialsekreterare på barn och familjeenheten göra en utredning där de utreder barnets behov av en kontaktperson/kontaktfamilj.

För att ansöka om kontaktperson enligt Socialtjänstlagen så kan ni antigen ringa till oss och göra en ansökan muntligen till en handläggare eller så kan ni lämna in en skriftlig ansökan till Individ- och familjeomsorgens kontor. När ansökan inkommit till oss på Individ-och familjeomsorgen så kommer familjen bli kallad till ett möte med en handläggare. Det går även att ansöka om andra insatser hos Individ- och familjeomsorgen, som bland annat, biståndsbedömda råd- och stödsamtal och samarbetssamtal för familjen och barnet.

Kontakta Individ- och familjeomsorgen

Telefontid 
Socialsekreterare

Måndag          08:30 – 09:30

Tisdag             08:30 – 09:00
                        15:00 – 15:30

Onsdag           08:30 – 09:30

Torsdag          08:30 – 09:30

Fredag            08:30 – 09:30

Övrig tid

IFO direkt 0528-567612
IFO:s växel 0528-56 76 00 
IFO Faxnr. 0528-56 77 04

Postadress

Individ- och familjeomsorgen 
Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Besöksadress

Stigsvägen 2
458 30 Färgelanda

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier