Tillstånd

Företag vars verksamhet regleras i lag måste söka tillstånd hos eller anmäla verksamheten till kommunen eller andra myndigheter. Här följer exempel på länkar till sådana tillstånd. Sök tillstånd i god tid innan du startar verksamheten.

Tillstånd som hanteras av Färgelanda kommun

Det finns en rad olika tillstånd där beslut fattas av nämnd eller till delegerad tjänsteman i Färgelanda kommun. Du kan läsa mer om dessa tillstånd via länkarna nedan.

Tillstånd som hanteras av Västvatten AB

Västvatten AB ansvarar för vatten och avlopp i Färgelanda kommun och här hittar du information om samt söka tillstånd för anslutning till allmän vatten- och avloppsanläggning.

Tillstånd som hanteras gemensamt av Dalslandskommunerna och Säffle

Dalslandskommunerna har, tillsammans med Säffle kommun, gemensam handläggning av serveringstillstånd samt tillsyn av tobakslagen och liknande produkter, alkohollagen samt lagen om receptfria läkemedel.

Tillstånd som hanteras av Dalslands miljö- och energikontor

Några av de tillstånd du kan behöva som näringsidkare hanteras av Dalslands miljö- och energiförbund.

  • Bekämpningsmedel
  • Cisterner
  • Enskilt avlopp
  • Hygienlokal
  • Livsmedelsverksamhet
Färgelanda kommun
0528-567000

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier