Eldningsförbud högre nivå (från 12 juni 2020)

Beslutet upphör 2020-06-22 kl 15:00

Lär mer här:

1 § Förbud mot alla typer av eldning utomhus.
Förbudet omfattar, aktiviteter som eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) samt aktiviteter som innefattar användande av spritbrännare, gasolbrännare, pyroteknik eller så kallade heta arbeten.

Med utomhus avses i denna föreskrift, skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas till skog eller vidare i terräng.

 

2 § Förbudet gäller från 2020-06-12 fram till beslut om förbudets upphävande meddelas.

 

3 § Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av den myndighet som fattat beslut om denna föreskrift.

 

Upplysning:
Den som uppsåtligen eller oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

 

”På grund av mycket stor fara för att brand ska uppstå i skog och mark har Färgelanda kommun beslutat om eldningsförbud. Eldningsförbudet omfattar hela Färgelanda kommuns geografiska område och innebär förbud för eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.). Undantaget, grillning i villaträdgård.

Förbudet innefattar även användandet av svets, spritbrännare, gasolbrännare och pyroteknik i skog och mark.

 

Det uppmanas till stor försiktighet vid skogs/markbruk och det avråds från verksamhet som kan förorsaka gnistbildning.

 

Ytterligare information, samt när eldningsförbudet upphör, får du via www.fargelanda.se, har du frågor, kontakta Färgelanda kommun på tel. 0528- 56 70 00.

Följ utvecklingen via kommunens www.fargelanda.se

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier