Detaljplanering 

Under planprocessen tas nya eller förslag på ändrade detaljplaner fram. Syftet är att pröva om ett nytt förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra.

Beslut att ändra, ta fram en ny eller upphäva detaljplan tas politiskt i varje kommun. Kommunen kan själv initiera ett planarbete med alla har också möjlighet att söka planbesked, där kommunen prövar om förslaget planarbete är lämpligt.

Mer information om pågående detaljplaner kommer i takt med hur långt vi kommit i arbetsprocessen.

Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166
Planarkitekt
Camilla Widekärr
0528-567160
Plan- och byggenheten
Färgelanda kommun
0528-567000

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier