Information gällande nya taxor 2024

2024-05-01 beslutades nya renhållningstaxor i Färgelanda kommun vilket innebär viss förändring för er kommuninvånare. Renhållningstaxan är uppdelad, liksom tidigare, i en grundavgift (tidigare kallad fast avgift) och en rörlig avgift (sophanteringsavgift).

Grundavgift permanentboende/fritidsboende – Grundavgift är en fast årsavgift som alla fastighetsägare ska betala oberoende av om fastigheten är bebodd eller inte. Denna avgift täcker drift av återvinningscentral, återvinningsstationer, insamling och behandling av farligt avfall samt administration, information och utveckling.

Grundavgift för permanentboende är 2024 fastställd till 1135 kr inkl. moms/år och för fritidsbostad är kostnaden 545 kr inkl. moms/år.
I grundavgiften ingår visst antal fria besök till Stigens återvinningscentral, 12 st fria besök för permanentboende och 6 st besök för fritidsboende.

Som fritidsboende räknas om bostaden används som semesterboende viss del av året samt att ingen är permanent folkbokförd på adressen. Fastigheten kan även betecknas som fritidsbostad om fastighetsägaren är folkbokförd inom Färgelanda kommun och betalar sophanteringsavgift på sitt permanentboende samt att inte bostaden är uthyrd som permanentboende. Grundavgift ska alltid betalas oberoende av om fastigheten brukas eller ej.

Färgelanda kommun har börjat göra en översyn över fastighetsregistret, därav har flera av er blivit debiterade grundavgift för era fastigheter. Ni får gärna återkoppla med information om information om fastigheter saknas nu i första skedet för att undvika en totalsumma längre fram då Färgelanda kommun har rätt att debitera avgiften retroaktivt.

Enligt svensk lag är även alla hushåll skyldiga att ha en sophanteringstjänst. Detta arbetar Färgelanda kommun med nu vilket innebär att ni som saknar tjänster, kommer att få detta startat inom kort. Berörda fastighetsägare kommer att meddelas i förväg.

Grundavgift lägenhet – Enligt nya renhållningstaxorna kommer fastighetsägare för flerbostadshus att debiteras 545 kr inkl. moms/år per lägenhet fr.o.m. 2024-05-01. Hyresgäster har därmed rätt till 6 st fria besök till Återvinningscentralen. Grundavgiften täcker drift av återvinningscentral, återvinningsstationer, insamling och behandling av farligt avfall samt administration, information och utveckling.

Färgelanda kommun önskar att alla fastighetsägare till flerbostadshus rapporterar antal lägenheter per fastighet, oberoende av om lägenheten är uthyrd eller ej, i e-tjänsten ”Anmälan för flerbostadshus" vilken ni finner på Färgelanda kommuns hemsida/Bygga bo och samhällsutveckling/Renhållning, via denna länk eller återkopplar via mail renhallning@fargelanda.se
Färgelanda kommun har rätt att debitera avgiften retroaktivt om inte rätt uppgifter inkommer.

Kundtjänst renhållning
0528-567520

Telefontid:

måndag-fredag 

10:00-12:00

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier