Brottsförebyggande rådet (BRÅ), verkar för att brottsligheten ska minska och för att skapa en trygg kommun. Du som bor, arbetar och vistas i vår kommun ska känna dig trygg och det är allas ansvar att bidra till ett tryggt och säkert samhälle.

I BRÅ ingår förtroendevalda vilka är valda av kommunstyrelsen. BRÅ består av en styrgrupp och en arbetsgrupp. Styrgruppen består av de
politiskt valda representanterna, kommunchefen, kommunens sektorchefer, folkhälsostrateg samt en representant från polisen. Arbetsgruppen består av tjänstepersoner i kommunen samt representanter från andra verksamheter som berörs av BRÅs arbete, exempelvis polisen och Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) ingår också i BRÅ.

BRÅ arbetar på en strategisk nivå genom social och situationell prevention. Social prevention innebär bland annat att BRÅ ska initiera, stödja och uppmuntra aktiviteter som leder till goda sociala relationer. Med situationell prevention menas bland annat att BRÅ ska medverka i samhällsplaneringen på sådant sätt att det skapar goda fysiska samhällsmiljöer som minimerar risken för brott.

Folkhälsostrateg
Lillan Fahlstedt
0528-567126

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier