Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet (BRÅ), verkar för att brottsligheten ska minska och för att skapa en trygg kommun. Du som bor, arbetar och vistas i vår kommun ska känna dig trygg och det är allas ansvar att bidra till ett tryggt och säkert samhälle. BRÅ arbetar med metoden Effektiv samordning för trygghet (EST), med handlingsplan och medborgarlöfte, läs mer om BRÅs arbetssätt här:

BRÅ består av en styrgrupp och en arbetsgrupp.

Styrgrupp

I styrgruppen ingår tre förtroendevalda, vilka är valda av kommunstyrelsen. I gruppen ingår även kommunchef, sektorchef, folkhälsostrateg samt kommunpolis.

Styrgruppen sammanträder två gånger per år, du kan ta del av kallelser och minnesanteckningar från styrgruppen sammanträden under dessa flikar

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen består av folkhälsostrateg, säkerhetssamordnare, rektor för Valboskolan 7-9, chef för IFO, chef för Samhällsutveckling samt kommunpolisen. Vid behov kan representanter från andra verksamheter adjungeras in, exempelvis NÄRF.

Folkhälsostrateg
Marcus Larsson
0528-567126

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier