Lagen om valfrihet (LOV)

Färgelanda kommun införde 1 januari 2012 en ökad valfrihet inom Hemtjänsten med bakgrund av den nya lagen om valfrihetssystem (LOV) som gäller från den 1 januari 2009. Den nya lagen skapade förutsättningar för privata alternativ.

Valfriheten innebär att efter ett beviljat biståndsbeslut ska den enskilde kunna välja en privat leverantör eller kommunens hemtjänst, utifrån de godkända leverantörer som kommunen tecknat avtal med.
Syftet med valfrihetssystemet är att öka brukarens valfrihet, delaktighet och inflytande.

Det är kommunens ansvar att den enskilde får tillgång till en fullständig information om samtliga leverantörer som man kan välja mellan. Om man ej gör ett val kommer det att finnas ett ickevalsalternativ enligt ett rullande schema. Kommunen är ytterst ansvarig för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.

  

Utförare


För tillfället har kommunen ingen extern leverantör som ansökt om att få bli utförare för kommunens hemtjänstinsatser.

 

För mer information om LOV i Färgelanda eller för att välja utförare, kontakta kommunens biståndsbedömare.

Blankett för val av utförare

Biståndsbedömare
Carina Aronsson
0528-567752

Telefontid: Må-fre 08-30-09.30

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier