Information om färdtjänst

Färgelanda kommun ingår numera i en samverkan avseende färdtjänsthandläggning med Åmål, Bengtsfors och Dals-Ed, där Åmål är värdkommun. 

Vem kan ansöka
Färdtjänst kan beviljas till personer som är folkbokförda i Färgelanda kommun och enligt färdtjänstlagens definitioner §§ 6-9. Villkoret för att tillståndet kan ges, är dels att sökanden har ett omfattande funktionshinder och dels att han/hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel. Det måste finnas ett samband mellan funktionshindret och svårigheterna att resa.

Är funktionshindret endast tillfälligt, föreligger ingen skyldighet att meddela tillstånd.

Ansökan
Färdtjänstansökan görs hos kommunens färdtjänsthandläggare. Vid första ansökan om färdtjänst ska ansökan kompletteras med läkarintyg som styrker funktionshinder. Ny ansökan måste inlämnas när färdtjänsttillståndet gått ut.

Färdtjänstresor
Färdtjänstberättigad får göra obegränsat antal resor. Färdtjänstresor får göras alla veckodagar dygnet runt. Uppehåll får inte göras under pågående färdtjänstresa.
Färdtjänstresor får göras inom Västra Götalands län samt till/från Årjäng och Säffle.

Färdtjänst omfattar både personbilar och specialfordon. Den som inte kan åka personbil, på grund av sin funktionsnedsättning, beviljas färdtjänst med specialfordon.

Ledsagare
Utifrån nuvarande lagstiftning beviljas ledsagare för behov av stöd som finns under själva resan. Färdtjänstberättigad som beviljats ledsagare har rätt att ta med ledsagaren utan kostnad. Ledsagare får inte vara färdtjänstberättigad.

Medresenär
Färdtjänstberättigad får ta med en medresenär men i så fall måste detta uppges då resan bokas. Medresenären måste gå på och stiga av på samma adress som du och betalar samma egenavgift. Färdtjänstresenär som är beviljad ledsagare kan inte medföra medresenär.

Kostnad för färdtjänstresa

Uppgift om hur mycket din resa kommer att kosta får du vid beställningen. Principen för egenavgiften är en grundavgift på 52 kronor för de första 10 kilometrarna och därefter ett påslag med 3:15 per kilometer. Om du reser exempelvis 11 kilometer betalar du 55:15,12 kilometer 58:30 och så vidare.

Egenavgiften indexregleras varje år.

Sjuk- eller behandlingsresa

Du får inte använda dig av färdtjänst vid någon typ av sjukresa, vare sig inom eller utom Västra Götalandsregionen. Vid frågor angående sjuk- eller behandlingsresor, kontakta Sjukreseenheten på telefon 010-47 32 100 vardagar kl. 8-12 eller via e-post: sjukresor@vgregion.se

Att tänka på
Avboka din resa som ej blir av. Om du inte avbokar resan riskerar du att behöva betala hela framkörningskostnaden själv.

Adressändring
Glöm ej att göra en anmälan om adressändring till kommunens färdtjänsthandläggare.

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier