Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel förrättas av borgerliga vigselförrättare som förordnats av länsstyrelsen.

Innan Du kan ingå äktenskap krävs en viss förberedelse som:

  • Du måste ansöka om hindersprövning. Intyg om hindersprövning lämnas av Skatteverket. (Det är praktiskt att redan i samband med hindersprövningen anmäla vilket efternamn som var och en sedan skall bära.)
  • Tag kontakt med vigselförrättaren och bestäm tid och plats.
  • Lämna intyget om hindersprövning till vigselförrättaren i god tid innan vigseln (senast en vecka innan).
  • Minst två vittnen skall närvara vid ceremonin. Har paret egna vittnen skall uppgifter om dessa lämnas samtidigt med hinderprövningsintyget. (Vigselförrättaren kan vid behov hjälpa till att skaffa vittnen.) Paret skall kunna legitimera sig.

Borgerliga vigsel förrättare i Färgelanda kommun 2023 - 2026 är:

Kommundirektör Katrin Siverby

Tel arbete: 0528- 56 71 20

e-post: katrin.siverby@fargelanda.se


Ulla Börjesson (S)

Tel abete: 0766-352591

e-post: ulla.börjesson@fargelanda.se


Kenneth Carlsson (L)

Tel arbete:0730-777779

e-post: kenneth.carlsson@liberal.se


Kerstin Fredriksson (S)

Tel arbete:070-6936814

e-post: kerstinfredriksson54@gmail.com


Jörgen Andersson (SD)

Tel arbete: 0705-623168

e-post: jorgen.andersson@pol.fargelanda.se


Tobias Bernhardsson (C)

Tel arbete: 073-6278063

e-post: tobias.bernhardsson@pol.fargelanda.se


Linda Jansson (M)

Tel arbete: 0702-161379

e-post: linda.jansson@pol.fargelanda.se

Kontakt Individ- och familjeomsorg

Telefontid 
Socialsekreterare

Måndag-fredag 08:30-09:30

Övrig tid

IFO:s växel 0528-56 76 00 
IFO Faxnr. 0528-56 77 04

Socialsekreterarnas telefontid:
måndag-fredag 8:30-9:30

Telefonnummer till receptionen
0528–567600

Postadress

Individ- och familjeomsorgen 
Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Besöksadress

Stigsvägen 2
458 30 Färgelanda

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier