Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel förrättas av borgerliga vigselförrättare som förordnats av länsstyrelsen.

Innan Du kan ingå äktenskap krävs en viss förberedelse som:

  • Du måste ansöka om hindersprövning. Intyg om hindersprövning lämnas av Skatteverket. (Det är praktiskt att redan i samband med hindersprövningen anmäla vilket efternamn som var och en sedan skall bära.)
  • Tag kontakt med vigselförrättaren och bestäm tid och plats.
  • Lämna intyget om hindersprövning till vigselförrättaren i god tid innan vigseln (senast en vecka innan).
  • Minst två vittnen skall närvara vid ceremonin. Har paret egna vittnen skall uppgifter om dessa lämnas samtidigt med hinderprövningsintyget. (Vigselförrättaren kan vid behov hjälpa till att skaffa vittnen.) Paret skall kunna legitimera sig.

Borgerliga vigsel förrättare i Färgelanda kommun 2019 - 2022 är:

 

Kommunfullmäktiges Ordförande Thor-Björn Jakobsson (C)

Skällsäter Brotorpet 36 458 97 Högsäter 

Mobil: 0739- 69 12 80

 e-post: thorbjorn.jakobsson@fargelanda.se

 

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Kenneth Carlsson (L)

Björkvägen 10 468 32 Färgelanda

Tel bostad: 0528-100 95

Mobil: 0730-77 77 79

 e-post: kenneth.carlsson@fargelanda.se

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande Kerstin Fredriksson (S)

Vävarevägen 4 458 94 Stigen

Mobil: 0706-93 68 14

 e-post: kerstin.fredriksson@fargelanda.se

Kommunstyrelsens ordförande Tobias Bernhardsson (C)

Vänersborgsvägen 27 458 94 Stigen

Mobil privat: 0736- 27 80 63

Mobil arbete: 0766- 35 25 92 Direkt arbete: 0528-567111

e-post: tobias.bernhardsson@fargelanda.seKommunstyrelsens 1:e vice ordförande Linda Jansson (M)

Stora Ödeborgs Gård 458 92 Färgelanda

Mobil: 0702-16 13 79

e-post: linda.jansson@fargelanda.se 

 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Ulla Börjesson (S)

Galvarevägen 1 458 40 Ödeborg

Mobil: 0766-35 25 91

Tel arbete: 0528-56 71 10

e-post: ulla.borjesson@fargelanda.se

Kommunchef Katrin Siverby

Tel arbete: 0528- 56 71 20

e-post: katrin.siverby@fargelanda.se

Kontakt Individ- och familjeomsorg

Telefontid 
Socialsekreterare

Måndag-fredag 08:30-09:30

Övrig tid

IFO:s växel 0528-56 76 00 
IFO Faxnr. 0528-56 77 04

Postadress

Individ- och familjeomsorgen 
Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Besöksadress

Stigsvägen 2
458 30 Färgelanda

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier