Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel förrättas av borgerliga vigselförrättare som förordnats av länsstyrelsen.


Innan Du kan ingå äktenskap måste Du ansöka om hindersprövning. Intyg om hindersprövning lämnas av Skatteverket. (Det är praktiskt att redan i samband med hindersprövningen anmäla vilket efternamn som var och en sedan skall bära.)

Tag kontakt med vigselförrättaren och bestäm tid och plats.

Lämna intyget om hindersprövning till vigselförrättaren i god tid innan vigseln (senast en vecka innan).

Minst två vittnen skall närvara vid ceremonin. Har paret egna vittnen skall uppgifter om dessa lämnas samtidigt med hinderprövningsintyget. (Vigselförrättaren kan vid behov hjälpa till att skaffa vittnen.)

Paret skall kunna legitimera sig.

Borgerliga vigsel förrättare i Färgelanda kommun 2015 - 2018 är:

 

Kommunfullmäktiges ordförande
Kerstin Fredriksson (S)

Vävarevägen 4
458 94 Stigen
Mobil: 0706-936 814

e-post: kerstin.fredriksson@fargelanda.se

 

Kommunfullmäktiges vice ordförande
Thor-Björn Jakobsson (C)
Skällsäter 36
458 97 Högsäter
Tel. bostad: 0530- 923 01
Mobil: 073-969 1280

e-post: tb.jakobsson@telia.com

 

Kommunstyrelsens ordförande
Ulla Börjesson (S)
Galvarevägen 1
458 40 Ödeborg
Tel bostad: 0528-714 85
Mobil: 0766-35 25 91
Tel arbete: 0528-56 71 10

e-post: ulla.borjesson@fargelanda.se

 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Kenneth Carlsson (L)

Björkvägen 10
458 32 Färgelanda
Tel bostad: 0528-100 95
Mobil: 0730-77 77 79

e-post: kenneth.carlsson@fargelanda.se

Chef Individ och familjeomsorgen
Carina Holmqvist
0528-567601

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier