Avrådan om att bada i Rådanefors

FÄRGELANDA KOMMUN AVRÅDER FRÅN BAD VID RÅDANEFORS BADPLATS

Färgelanda kommun avråder till bad vid Rådanefors badplats på grund av otjänligt vatten.
Vid senaste provtagningen påvisades höga halter av tarmbakterien - intestinala enterokocker. Bakterien kan orsaka magproblem om man sväljer vattnet.

Nya prover kommer att tas i början på v.31 för att se om vattnet fortfarande är otjänligt eller om bakterien har försvunnit.
Mer information kommer att publiceras löpande på Färgelanda kommuns hemsida: www.fargelanda.se och Färgelanda kommuns facebook-sida. 

Färgelanda kommun avråder till bad vid Rådanefors badplats till dess att nya prover har tagits och ett godkänt provsvar har registrerats.

Provsvar 3 aug - visar tyvärr på att bakteriehalten består. Avrådan till bad fortgår. 
Nästa svar kommer den 8 augusti.

Vid frågor,
kontakta Färgelanda kommuns växel: 0528 – 567 000

Eller Dalslands Miljö- och Energiförbund (nås via växel).

English version: 

FÄRGELANDA MUNICIPALITY ADVISE NOT TO BATHE IN THE LAKE IN RÅDANEFORS

 Färgelanda municipality advise not to bathe in the lake in Rådanefors due to high concentrations of the intestinal bacterium – Intestinala enterokocker.
The bacterium can cause stomach problems if you swallow the water.

New samples will be taken at the beginning of week 31 to see if the water still contains the bacterium.
More information will be published on Färgelanda municipality’s website: www.fargelanda.se and on the facebook page of Färgelanda kommun

 Färgelanda municipality advise not to bathe in the lake in Rådanefors until new samples have been taken and an apporved test response has been registred.

Result 3 of august - unfortunately show that the bacterium is still there. The advice of not bathe in the lake still stands.
New results will arrive the 8 of august.

 If you have questions,
call Färgelanda municipality reception: 0528 – 567 000
or Dalslands Environmental and Energy federations (accessed by reception).

TF Samhällsutvecklingschef
Ria Andersson
0528-567161
Fakta
Bakterier och andra mikroorganismer finns över allt, även i sjöar och vattendrag. Höga vattentemperaturer och stillastående vatten - och kanske barn som råkar göra ifrån sig i vattnet - ökar förutsättningarna för tillväxt av mikroorganismer. Därför provtas badplatser regelbundet för att på så vis säkerställa att badvattenkvaliteten är god. Provtagningen i Färgelanda sköts av Dalslands miljö- och energikontor. Det tar i regel ca 5 dagar att få säkra provsvar, även om preliminära resultat kan meddelas tidigare. Om provresultaten visar på förhöjda värden avråder kommunen allmänheten från att bada.

Den som sväljer vatten löper ökad risk för att få symptom som ont i magen, diarré och kräkningar. Eftersom barn är mer utsatta, dels då de lättare får kallsupar och dels då de är mer känsliga, är det extra viktigt att iaktta försiktighet i samband med bad. Det kan också finnas organismer i vattnet som orsakar klåda, öron- och sårinfektioner. Parasiterna som orsakar badklåda förekommer främst i grunda vatten och drabbar därför även de barn i större utsträckning. Man ska undvika att bada om man har öppna sår.

För att inte försämra förutsättningarna för säkert badande framöver, ber vi de badande att vara extra noga med badande barn och att inte låta hundar bada annat än vid anvisade platser.

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier