Sophämtning vid vinterväglag

Underlätta sopbilens arbete i vinter

Den enskilda fastighetsägarens ansvar är stort när det gäller att säkerställa att sopkärlen kan tömmas vintertid.

Vänligen säkerställ att det är plogat framför, runt kärlen och uppe på locken samt att kärlen står vända med handtaget utåt för att underlätta personalens arbete.

Gällande sophämtning på landsbygd är det fastighetsägarens ansvar att säkerställa att vägen är i bra skick gällande plogning och grusning. Ni som har ansökt om kommunal snöröjning, får hjälp med snöröjning (t.o.m. 2024-10-14) men halkbekämpning är fastighetsägarens ansvar
 

Det är viktigt att hela den enskilda vägen är grusad, inte bara utanför respektive fastighet. Ragn-Sells bedömer vägen vid infart och kan således inte veta om vägen blir ”bättre längre in”. Ragn-Sells chaufförer har god kännedom om vägsträckningen, om vägen har svåra backar/krön eller svåra vändmöjligheter vilket innebär att chauffören kan välja, av säkerhetsskäl, att inte köra in vid dåligt underlag. Av säkerhetsskäl för avåkning med både person- och fordonsskada som följd.

Läs mer här för att läsa mer om väghållaransvar samt vilka alternativ som finns om ert sopkärl inte blivit tömt.

Kundtjänst renhållning
0528-567520

Telefontid:

måndag-fredag 

10:00-12:00

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier