Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken har stor betydelse för att människor ska kunna nå arbete, skola och service med mera. Den bidrar även bland annat till att minska trafik- och miljöskadorna. I Västra Götalands län ansvarar Västtrafik AB för den allmänna kollektivtrafiken. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen.

Allmän kollektivtrafik

Allmän kollektivtrafik kan användas av alla och inget särskilt tillstånd fordras för att få resa med, endast giltiga färdbevis. Hit räknas följande trafik:

 • Buss i linjetrafik
  Inom kommunen och till/från andra kommuner.
 • Närtrafik
  För alla som vill resa mellan landsbygd och tätort där linjelagd kollektivtrafik saknas.

Närtrafik

Närtrafik är kollektivtrafik för alla som vill åka från landsbygd till tätort och tvärtom.

Närtrafik i Färgelanda körs inom dessa intervaller:
Måndag till fredag kl 09.00–10.00, 10.30-11.30, 12.00–13.00, 15.30–16.30, 17.30–18.30, 19.30-20.30, 21.30–22.30.
Lördagar & söndagar kör inte närtrafiken.

Resa kan beställas mellan en valfri adress i kartans grönmarkerade områden (se Västtrafiks broschyr via länken nedan) och någon av tätorternas närtrafikhållplatser.

Så reser du med närtrafik

 • Vi kör dig mellan en valfri adress i grönt område och någon av din kommuns Närtrafikhållplatser.
 • Bestäm inom vilket tidsintervall du vill resa. 
 • Beställ via telefon minst en timma innan tidsintervallet börjar. Vid beställningen får du en exakt avgångstid.
 • Var klar att åka vid avgångstiden du fått. 
 • Ibland får du samåka med andra resenärer. Det gör att restiden kan bli lite längre. 
 • Fordonen som kör i Närtrafiken är personbilar eller specialfordon (mindre bussar).

Västtrafik kör till och från följande närtrafikhållplatser:

 • Färgelanda: Färgelanda centrum, Färgelanda torget, Färgelanda vårdcentral.
 • Högsäter: Högsäter affären, Högsäter centrum.

Läs mer om Närtrafik Färgelanda

 

Seniorkort 70+

Kommuninvånare som är 70 år och däröver har möjlighet att åka fritt inom hela zon-c dygnet runt. Den som fyller 70 år får ett erbjudande från Västtrafik om ett kort som ger rätt till dessa fria resor.

Seniorkort gäller dygnet runt och i hela zon-c.

Mer information om Västtrafiks zoner - karta

Mer information om seniorkorten i Färgelanda finns på Västtrafiks hemsida

Har du frågor om seniorerbjudandet ska du i första hand vända dig till Västtrafik. På denna sida hittar du vanliga frågor och svar:

https://www.vasttrafik.se/seniorbiljett/ 

 

Särskild kollektivtrafik

 • Skolskjutsar
 • Färdtjänst
 • Sjukresor

I Färgelanda ansvarar kommunen för skolskjutsarna samt färdtjänst. Trafiken utförs av entreprenörer. För färdtjänst har kommunen ingått i en samverkan avseende färdtjänsthandläggning med Åmål, Bengtsfors och Dals-Ed, där Åmål är värdkommun. Regionen ansvarar för sjukresor i kommunen där Västtrafik utför.

 

Pendelparkering

Pendelparkeringar finns idag i Färgelanda, Högsäter, Ödeborg och Stigen.

 

Kollektivtrafik i Färgelanda

Det finns flera möjligheter att använda sig av den allmänna kollektivtrafiken i Färgelanda. Kommunikationsläget är gott mot E45 där du når Mellerud i norr och Vänersborg/Trollhättan åt söder, med vidare pendling mot Oslo/Karlstad och Göteborg. Via kollektivtrafiken längs väg 172 når du Uddevalla åt söder och Bengtsfors i norr med även vidare pendling mot Stenungsund och Göteborg åt söder. Anslutning finns till Älvsborgsbanan i Vänersborg för vidare färd mot Stockholm.

 

Färgelandas mål

Hämtar från gällande översiktsplan:
”En levande landsbygd innebär att servicefunktioner kan upprätthållas även utanför tätorterna och att landskapet fortsatt kan hållas öppet. Genom förbättrad kollektivtrafik /../ underlättas kommunikationerna.”

Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166

Kontakt

Västtrafiks webbplats – få hjälp med att planera din resa

 

Frågor och synpunkter rörande trafiken?

Färdtjänst
Läs mer om färdtjänst

Sjukresor

Läs mer om sjukresor

Skolskjutsar

Läs om skolskjutsar

Kollektivtrafik övrigt

Västtrafik Kundservice, tel 0771-41 43 00
Västtrafiks hemsida

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier