Uttaxering Färgelanda Vägsamfällighet

Angående uttaxering Färgelanda Vägsamfällighet

 

Vid bestämmande av avgift har utgångspunkten varit registeruppgifter inhämtade från lantmäteriet där andelstal för respektive fastighet finns angivet.

 

Avgiften för varje hel andel uppgår till 1 200 kr.

 

Vissa fastigheter har andelstal som uppgår till del av hel andel, medan vissa fastigheter innefattar flera andelar.

 

Avgiften har bestämts utefter andelstal multiplicerat med avgiften om 1 200 kr/andel.

 

Synpunkter har inkommit beträffande antalet andelstalet. Detta andelstal framgår av lantmäteriets register. Finns frågor beträffande bestämmande av andelstal för viss fastighet vänder man sig lämpligast till lantmäteriet.

 

Synpunkter har också inkommit då vissa fastigheter har försålts och bytt ägare. Faktura har i vissa fall skickats till den tidigare ägaren. Detta beror på att det förekommer viss fördröjning innan uppgifterna uppdateras hos lantmäteriet i förhållande till när registeruppgifterna har inhämtats. Berörda har återkopplat till utställare av faktura, som har korrigerat uppgifterna.

 

Vid fortsatta frågor, kontakta den nytillträdda styrelsen, alternativt SF Redovisning som ställt ut fakturorna på telefonnummer 072-312 34 02.

 

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier