Historik Bruksskolan i Ödeborg

På 1890- talet skedde stora förändringar i bygden. Lelångenbanan byggdes och Christiania Spigerverk uppförde en fabrik vid Bratteforsen. Då föddes Ödeborgs samhälle! Befolkningen ökade snabbt och de två skolor, som fanns i trakten, räckte inte till. Under flera år hyrde skolan in sig i privathem, t.ex. på Stora Ödeborg och Stommen. Det fanns alltså ett stort behov av en ny skola och 1919 stod Bruksskolan klar. 

Den inrymde tre klassrum på bottenvåningen och två lärarbostäder på övervåningen. Runt skolan anlades en trädgård. Eleverna planterade bl.a. lövträd, som vi än i dag har stor glädje av! De två äldre skolorna, Kyrkskolan och Lundebyskolan (vid 172:an, 1km söder om infarten till Ödeborg), användes fortfarande och nu var man väl rustad att ta emot alla barn. I Ödeborg satsade man ordentligt på skolan. Läromedlen höll god standard. Redan på 40- talet infördes ett åttonde skolår. 

Först på 50- talet var det dags för nästa byggnation. En fristående lärarbostad uppfördes. Skolans övervåning byggdes om till kök och matsal. Dessutom blev det plats för en textilslöjdsal. Några år senare uppfördes en byggnad för gymnastik och träslöjd. I den fanns också kommunbibliotek. 

På 50- talet påbörjades ett samarbete mellan Bruksskolan och den nyuppförda Torps skola. Från början ordnades det så att alla femmor och sexor gick i Torps skola och alla sjuor och åttor i Bruksskolan. Under senare delen av 60- talet blev Torp en ren lågstadieskola, medan mellanstadiebarnen undervisades i Bruksskolan. 

I början av 70- talet började kommunen erbjuda förskoleverksamhet för 6- åringar, och, i mån av plats, 5- åringar. Till en början använde man lokaler i gamla kyrkskolan i Färgelanda. Från slutet av 70- talet och några år framåt, bussades Ödeborgs förskolebarn till Högsäter.1984 var Ödeborgs barnstuga klar för inflyttning. Där hade man, förutom förskola, en dagisavdelning, s.k. syskongrupp, 1- 10 år. 

I slutet av 80- talet blev det aktuellt med byggnation igen, på grund av att brandmyndigheten dömde ut Bruksskolans övervåning. 1988 byggdes skolan till, så att den fick tre nya klassrum, bibliotek, studiehall, personalrum m.m. Den gamla skolans undervåning byggdes om till kök och matsal. Så blev Bruksskolan en modern och ändamålsenlig skola igen! 

Under hösten 1996 beslutades att Torps skola skulle läggas ner. Under våren –97 påbörjades ytterligare ett tillbygge till Bruksskolan. Den byggnaden stod klar redan samma höst. Där inryms två klassrum och lokaler för förskoleklass och fritids. Vid vårterminens start (1998) flyttades verksamheten över från Torps skola, och Bruksskolan blev en 0-6 skola. 

I augusti 2002 blev ett klassrum på övervåningen färdigställt. I och med det fick alla klasser var sitt klassrum.

Under hösten 2012 byggdes biblioteket på Bruksskolan om så skolan fick ytterligare ett klassrum för att kunna bedriva bättre Sva- undervisning.

Handläggare grundskola
Annica Johansson
Christina Nilsson
Rektor Ödeborgsskolan
0528-567240

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier