Laddinfrastrukturstrategi

En laddinfrastrukturstrategi för publik elbilsladdning har tagits fram i kommunen, som antogs av kommunfullmäktige 2022-12-19. Den tar avstamp i de befintliga laddstolparna och tar ställning till vidareutveckling av laddinfrastrukturen framåt.

Kommunens målbild
Färgelanda kommun ska förutsättningarna för hållbara drivmedel vara goda år 2030. Laddinfrastrukturen ska utvecklas i linje med efterfrågan, tillsammans med andra initiativ för ett mer hållbart samhälle.

 

I strategin tar Färgelanda kommun ställning till att vi ska ta en aktiv roll i utvecklingen av hållbara drivmedel. Kommunen möjliggör etablering av publik laddinfrastruktur där det är lämpligt genom exempelvis markupplåtelse av kommunal mark och andra faciliteringar.

Kommunen kommer dock inte själv fortsätta bygga egna publika laddmöjligheter utan agera som en möjliggörare för externa aktörer.

 

Vi ser positivt på samnyttjande, där platser som ligger i närhet till bland annat arbetsplatser, idrottsverksamhet och centrum kan skapa potential för samnyttjande. Lösningar såsom att laddplatser kan tidsbegränsas för ökad ruljangs och tillgänglighet samt att platserna kan regleras till att vara publika viss tid på dygnet kan också skapa möjligheter. Hållbara resor ska prioriteras och kommunen ser möjligheter med att etablera laddplatser vid pendelparkeringar för möjliggörande av kollektivresor.

 

De utpekade strategiska platserna i planen uppfyller tre kriterier:

1. Platsen är välbesökt
2. Besökaren stannar tillräckligt länge
3. Har rest tillräckligt långt för att laddning ska ses som ett behov för både elbilar och laddhybrider

 

Förutom de utpekade platserna ser Färgelanda kommun positivt på och välkomnar publika laddstolpar i hela kommunen.

För att läsa hela strategin kan du klicka HÄR och välj planer.

 

Till strategin har kommunen tagit fram en karta med de olika utpekade strategiska platserna som du kan hitta HÄR.
Platserna ska ses som ett stöd för etablering framåt.

 

Vid nybyggnationer samt vid befintliga byggnader med fler än 20 parkeringsplatser har vissa krav på laddstolpar, som du kan läsa mer om på Boverkets hemsida HÄR.

Är du privatperson och vill bygga en laddstolpe är du välkommen att fråga Dalslands miljö och energiförbund om råd, du hittar kontaktuppgifterna på denna sida. 

Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166
Plan och Bygg/Mark och exploatering
0528-567000
Dalslands Miljö- och Energiförbund
0530-93 94 30

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier