Inbjudan 3 okt byggavfall, återbruk & samverkan

2018-10-03
HUR BLIR BYGGAVFALLET EN RESURS?
VÄLKOMNA PÅ EN STUNDS INSPIRATION OCH DISKUSSION OM BYGGAVFALL, ÅTERBRUK & SAMVERKAN!


Kommunerna är stora beställare hos byggbranschen. Samtidigt som kommunerna bygger eller renoverar slängs stora mängder resurskrävande material. I LOU (lagen om offentlig upphandling) ges möjligheten att i en upphandling prioritera återbrukat material.
Hur kan Dalslandskommunerna, den dalsländska bygg- och fastighetsbranschen tillsammans resurseffektivisera och se till att det avfall som uppstår kan hanteras i en lokal cirkulär ekonomi?

Program

11.30 LUNCH - Droppa in på sopplunch!

12.15 DMEK, Katrin McCann, miljöstrateg Dalslands miljö- och energikontor hälsar välkommen

12.30 CSR-Västsverige, Anna Simmons projektledare EDIT, Ulrika Hedkrok
Med närmare 300 medlemmar har CSR Västsverige etablerats som Sveriges största sektorsövergripande hållbarhetsnätverk. Föreningen finns till för att hjälpa verksamheter att utveckla ett strategiskt hållbarhetsarbete, med en tydlig affärsnytta. Detta genom kunskap, verktyg, inspiration och en arena för erfarenhetsutbyte.

13.00 Ragn-Sells, Linnea Sellberg projektledare re-cycling Ragn-Sells berättar om sin vision och syn på hållbarhet. Vi går mot ett cirkulärt samhälle, där avfall är viktiga resurser. Vi är alla här en del i utvecklingen. Ragn-Sells tar upp exempel på cirkulära lösningar för byggbranschens avfall, där kommunen är en viktig pusselbit, och hur vi tillsammans kan hjälpa till att öka hållbarheten.

13.45 Bikupa med fika
Vad gör vi idag? Vilken är min plats i sammanhanget? Hur påverkar jag?

14.15 Västarvet, Björn Ohlén, utvecklare & senior advisor 
Caroline Laudon, utvecklare & projektledare
Är de grönaste husen redan byggda? – om byggnadsvård, återbruk och vikten av en gemensam målbild.
Cirkulär ekonomi – hållbara modeller och innovativa lösningar genom samverkan

14.45 Sven Johansson Bygg AB, Maria Vogler, kvalitet-, miljö- & arbetsmiljöchef
I våra projekt kommer vi dagligen i kontakt med material som är återbrukbart. Vi berättar om Nuläget, Hållbarhetsmål och Framtidsvisioner

15.00 Återbruket, Lisa Bandgren, ägare
Återbruket, historia och framtid

15.15 Bikupa
Vilka samverkansmöjligheter ser vi?


15.45
Summering
Resultat av bikupor, diskussion, nästa steg?


16.00
Avslut

Kommundirektör
Katrin Siverby
0528-567120

Program (pdf)

Klicka här

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier