Folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor

Är du utvald att delta i årets folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor?

Ta chansen att göra din röst hörd. Ditt enkätsvar är viktigt och unikt och kan inte ersättas av någon annans. Med hjälp av ditt och andras svar får vi en bild av hur våra invånare mår och om hur hälsan har utvecklats över tid, både i kommunerna och i länet. Det gör att vi kan planera folkhälsoinsatser utifrån behov som bidrar till en god och jämlik hälsa i Västra Götaland.

Enkäten skickas i år ut till 92 000 slumpmässigt utvalda invånare från 16 år och uppåt i Västra Götaland. Det är bara de som blivit utvalda och fått den skickad till sig som kan svara.

All information om enkäten och resultat från tidigare års undersökningar hittar du här

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier