Dubbel bosättning

Du som permanent flyttar in i äldreboende och fortfarande har kostnader för den egna bostaden, kan få jämkning av hyran. Ansökan görs på särskild blankett. Hur mycket som reduceras beror på ditt avgiftsutrymme. Jämkningen gäller under max tre månader för hyrd bostad och sex månader för egen fastighet. Dock längst så länge den dubbla hyreskostnaden finns. Bekräftelse på uppsägning eller avtal om försäljning skall redovisas.

Reducerad avgift

Om du vistas på sjukhus mer än sju dagar i följd får du alltid reducerad hemtjänstavgift. Hör av dig så snart som möjligt till din kontaktperson inom hemtjänsten.

Avsägning

Om du inte längre vill erhålla den insats du fått beviljad, kan du säga upp din hjälp hos biståndsbedömarna.

Rätt att överklaga

Om du anser att din hemtjänstavgift inte stämmer och tycker att beräkningarna inte är rätt gjorda, kan du överklaga avgiftsbeslutet. Beskedet om din avgift ska du alltid få skriftligt. Då får du också reda på vart du ska vända dig för att eventuellt överklaga. Börja alltid med att kontakta din avgiftshandläggare på omsorgskontoret.

Avgiften ändras varje år

Avgifterna inom Färgelanda kommun är knutna till det av riksdagen fastställda prisbasbeloppet som justeras varje år. Maxtaxan och förbehållsbeloppet ändras samtidigt då dessa också är knutna till prisbasbeloppet. När din pension, hyra, bostadsbidrag och annat ändras behöver vi dina nya uppgifter för att beräkna din nya avgift.

Informationsskyldighet

Om du inte inkommer med ekonomiskt underlag så sätts avgiften till den högsta inom erhållen insats. Detta sker efter att du erhållit två påminnelser från kommunen. Kommunen kan reglera avgiften trots att beslutet vunnit laga kraft om avgiften är satt utifrån ej lämnat ekonomiskt underlag.

Avgiftshandläggare
Annelie Andersson
0528-567656

Telefontid: Ti-to 8.30-9.30 

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier