IT i skolan

Vi arbetar kontinuerligt med att utöka och uppgradera tillgången på digital utrustning både för elever och för personal. Representanter från skolor, förskolor och utvecklingsenheten på Barn och Utbildning träffas kontinuerligt för att diskutera och utveckla den pedagogiska användningen.

Alla elever på Valbo 7-9, högstadiet, och grundsärskoleelever har fått erbjudande om att låna en dator av typen Chromebook vilken även får disponeras i hemmet. I 1-6-klasserna i kommunen förvaras chromebooksen i vagnar och används endast under skoltid. 

All personal inom grundskolan har tillgång till en egen bärbar dator och på förskolorna finns minst en dator per enhet. På förskolorna och grundsärskolorna används även iPads som digitalt lärverktyg. Även skolornas speciallärare och specialpedagoger använder iPads med elever som behöver särskilt stöd. Ipads används också på förskolorna för att dokumentera barnens utveckling.

Tobias Friberg
IKT-pedagog
0528-567217

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier