Höjdenskolan är belägen i centrala Färgelanda. Skolan har ca 120 elever fördelade på förskoleklass och årskurserna 1-3. 

På skolan finns också fritidshemsavdelningen Älgen. Skolan är nyrenoverad och har dessutom en nyanlagd skolgård med många aktivitetsmöjligheter.

Vi bygger verksamheten på en pedagogisk filosofi som lärare och ledning processat fram tillsammans. Pedagogiken inriktas mot horisontell integration av ämnena, dvs ett tematiskt arbetssätt som spänner över flera ämnen. Oftast med aktualitetsförankring.

Lärarna i årskurs 1-3 jobbar i ett tvålärarsystem, där lärarna är jämnbördiga parter i klassens verksamhet och kan ta stöd av varandra och utveckla verksamheten tillsammans.
Vissa ”praktiska” ämnen genomförs på den närbelägna Valboskolan.

Personalen på fritidshemmet Älgen bistår skolan med planerade rastaktiviteter på förmiddagar och de är måltidsvärdar vid lunch. Detta medför att lärarna i princip inte har någon rastvaktstid under dagarna utan kan ägna sig åt sitt kärnuppdrag, utbildning. Den aktivitetsplanerade rastverksamheten möjliggör en aktiv rastsituation för eleverna.

Arbetslaget på Höjdenskolan samverkar också med Valboskolan 4-6 som ingår i samma rektorsområde. Syftet är bland annat att skapa en röd tråd genom utbildningen för eleverna.

Handläggare grundskola
Annica Johansson
Rektor Höjden skolan
Fredrik Höggärde
0528 567230

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier