Den kommunala revisionen

Revisionen är kommunfullmäktiges organ för objektiv och förutsättningslös granskning och kontroll av hela den kommunala organisationen.

Granskningen skall genomföras med en sådan omfattning att revisorerna varje år kan bedöma att

  • Kommunens och de kommunala bolagens verksamhet är ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande
  • kommunstyrelsens och de enskilda nämndernas räkenskaper är rättvisande och att Färgelanda kommuns årsredovisning som omfattar hela kommunen och bolagens redovisning är rättvisande
  • den interna kontrollen i kommunstyrelsen, nämnder och bolag är tillräcklig.

Revisionens granskning är underlag för kommunfullmäktiges ställningstagande i frågan om ansvarsfrihet kan beviljas för kommunstyrelsen och nämnderna.

Sakkunnigt biträde till de förtroendevalda revisorerna är PwC. 


Dokument och bilagor

För kommunens regelverk och styrdokument se nedan: 

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier