Kommunrevisionen

Kommunrevisionen är kommunens granskningsorgan och består av fem ledamöter som väljs per mandatperiod av kommunfullmäktige. Revisorernas uppgift är att varje år granska om den kommunala verksamheten har uppfyllt sina uppdrag på det sätt som kommunfullmäktige har beslutat. Revisorerna anlitar sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs.
Sakkunniga till revisionen i Färgelanda kommun är PWC.

Revisorernas uppgift

I slutet av varje verksamhetsår lämnar revisorerna en övergripande revisionsberättelse till kommunfullmäktige. I den framgår särskilda iakttagelser, bedömningar och uttalanden som rör kommunstyrelsen och enskilda nämnder. Revisionens granskning är underlag för kommunfullmäktiges ställningstagande i frågan om ansvarsfrihet kan beviljas för kommunstyrelsen och nämnderna.

Revisorernas uppdrag styrs av kommunallagen och Färgelandas kommuns revisionsreglemente.

Enligt kommunallagen ska revisorerna granska fyra områden:

  • verksamhetens ändamålsenlighet
  • tillfredsställande ekonomi
  • rättvisande räkenskaper
  • tillräcklig intern kontroll

Dokument och bilagor

För kommunens regelverk och styrdokument se nedan: 

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier