Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

I rätten till ett gott och självständigt liv ingår till exempel att du ska ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Du ska också kunna vara med i samhällslivet och till exempel kunna ta del av kultur- och fritidsutbud på samma villkor som alla andra.

Tio olika typer av hjälp

1. Rådgivning och annat personligt stöd

2. Personlig assistans eller ekonomiskt stöd till sådan assistans

3. Ledsagarservice

4. Kontaktperson

5. Avlösarservice i hemmet

6. korttidsvistelse utanför hemmet

7. Korttidstillsyn om du är skolungdom över tolv år

8. Bostad i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet

9. Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för dig som är vuxen

10. Daglig verksamhet för dig i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar dig.

Biståndshandläggare LSS
Moa Dagerfjäll
0532-17331

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier