Hjälp oss kartlägga kompetensförsörjningsbehov!

Illustratör Sofia Magnusson

Hjälp oss få en nulägesbild inför vårt fortsatta arbete med kompetensförsörjning så att vi kan planera utbildningsinsatser, rekryteringsaktiviteter och projekt. Tillsammans med Arbetsförmedlingen, Dalslands kommuner, Vänersborgs kommun samt Trollhättans Stad kartlägger vi kompetensförsörjningsbehovet både lokalt och regionalt.

Färgelanda kommun och Arbetsförmedlingen Dalsland behöver hjälp från er företag i kommunen för att få en fördjupad bild av hur rekryteringsbehovet ser ut på vår lokala arbetsmarknad. Genom en mer detaljerad bild av vår lokala arbetsmarknad så kommer vi kunna rikta våra olika insatser bättre. Vi vill bland annat kunna ge våra ungdomar, nyanlända och arbetssökande bättre vägledning mot utbildning och praktik riktat mot vår lokala arbetsmarknad. Vi kommer också bättre kunna planera för behovsstyrda lokalt förankrade och placerade utbildningar inom olika områden. Vi har med bakgrund av ovan sammanställt frågor som vi vore mycket tacksamma om ni vill besvara senast den 13 december 2019. Besvara frågorna via länken nedan och klicka sedan på "Skicka".

Dina svar är konfidentiella och kommer endast redovisas publikt i form av statistik.

Varmt tack på förhand!

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier