Skolverkets läroplan samt vår likabehandlingsplan och andra styrdokument ligger till grund för vår verksamhet.  

 

Vi arbetar med: 
* språk 
* matematik

* skog/utevistelse
* gymnastik/rörelse/lek
* naturvetenskap/teknik 
* skapande verksamhet 
* omvärldskunskap – om andra kulturer, samhällsfunktioner mm 

Vårt arbete med värdegrundsfrågor genomsyrar allt vi gör. Vi lägger stor vikt vid att barnen behandlar varandra väl och är måna om varandra.

 

Förskolepersonal i kommunen samverkar genom nätverksträffar.
Specialpedagog och habiliteringspersonal kontaktas vid behov.

Förskolechef tätort
Christina Nilsson
0528 56 72 40

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier