Vi arbetar utifrån våra styrdokument med läroplanen (lpfö98/16) som grund.

Vårt arbete med värdegrundsfrågor genomsyrar allt vi gör. Vi har ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Vi lägger stor vikt vid att barnen behandlar varandra väl och är måna om varandra. Vi arbetar också för en giftfri förskola.

Några av de områden som vi arbetar med varje vecka är:


* språk 
* matematik

* skog/utevistelse
* gymnastik/rörelse/lek
* naturvetenskap/teknik 
* skapande verksamhet 
* omvärldskunskap – om andra kulturer, samhällsfunktioner mm 
 

Förskolepersonal i kommunen samverkar genom nätverksträffar.
Specialpedagog och habiliteringspersonal kontaktas vid behov.

Rektor Stigen, Höjden och Månvägens förskolor
Maria Olsson
0528-567276

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier