Översiktsplanens aktualitet

En översiktsplan såväl som tematiska tillägg till översiktsplanen behöver vara aktuella, vilket innebär att kommunen behöver se över aktualiteten regelbundet. Den senaste aktualitetsprövningen gjordes i form av en planeringsstrategi som antogs av kommunfullmäktige den 12 juni 2024. Syftet med planeringsstrategin är att främja en mer kontinuerlig och aktuell översiktsplanering.

I planeringsstrategin redovisas de ändrade planeringsförutsättningar som skett sedan översiktsplanen antogs som har betydelse för översiktsplanens aktualitet. Kommunfullmäktige tar även ställning till vad de ändrade planeringsförutsättningarna innebär för kommunen översiktsplanering och hur fortsatt arbete ska bedrivas. Vidare görs en bedömning av i vilken utsträckning som översiktsplanen är aktuell i förhållande till de innehållskrav för en översiktsplan som finns i plan- och bygglagen.

Kommunfullmäktige har bedömt att översiktsplanen är aktuell. Det framgår i planeringsstrategin att det har skett många förändringar i kommunens planeringsförutsättningar vilket gör att kommunen kommer fortsätta med arbetet att ta fram en ny översiktsplan.  

Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166
Plan- och byggenheten

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier