Boendeformer

Det är dina behov som styr vilket boende som passar just dig. I Färgelanda kommun finns därför olika typer av boende för äldre. Vilket boende som är bäst för just dig grundas på beslut från biståndshandläggare utifrån en dialog med dig och dina anhöriga.

Särskilt boende

Särskilt boende innebär service med service och omvårdnad dygnet runt utifrån individuella behov.  Boendet ger alla hjälpinsatser som du behöver i det dagliga livet. I den kommunala hälso- och sjukvården ingår sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast  Läkarkontakten sköts via primärvården.

Demensboende

Demensboende är ett boende för dig med utredd demenssjukdom. Även demensboenden innebär fullservice med fokus på god omsorg. Se särskilt boende, ovan.

Boende för äldre

Boende för äldre är ett boende med individuellt biståndsbedömda insatser, men som inte behöver betyda att man har några andra insatser än tryggheten det innebär att bo på ett boende. Intresseanmälan görs till kommunens biståndsbedömare.

Korttidsboende

Korttidsplats innebär att du vistas på ett boende under en kortare period. Det kan finnas olika anledningar till att vistas på en korttidsplats.

Korttidsplats kan beviljas vid utredning av behov i samband med ansökan om särskilt boende eller för vård i livets slutskede. Du kan också få tillfällig korttidsplats för att en närstående ska få avlastning eller för att den närstående är i behov av återhämtning efter sjukdom.

En vistelse på korttidsplats kräver alltid kontakt  med en biståndshandläggare, en utredning/bedömning och ett beslut. Du kan beviljas korttidsplats för en tillfällig enstaka period eller för en regelbundet återkommande period i form av växelvård. Beslutet om korttidsplats är alltid begränsat.


För mer information om de olika boendeformerna eller ansökan, kontakta någon av kommunens biståndshandläggare, se kontaktuppgifter i kontaktrutan.

Biståndsbedömare
Carina Aronsson
0528-567752

Telefontid: Må-fre 08-30-09.30

Inkomstförfrågan äldreomsorgen

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier