Höjdens förskola stängs akut i etapper

Beslut om akut verksamhetsförändring vid Höjdens förskola på grund av bristande arbetsmiljö 

Bakgrund

Höjdens förskola är belägen i de centrala delarna av kommunen. Den består av 4 avdelningar och har för närvarande 72 barn placerade. Avdelningarna är samtliga för barn mellan 1-5 år. Ansvarig rektor är Maria Olsson. 

Vintertid har förskolan under de senaste åren haft problem med att vattnet fryser i ledningarna i vissa delar av lokalen. Detta innebär att personalen måste förflytta både sig och barnen när de behöver vatten. Den senaste tidens vinterväder med mycket låga temperaturer har återigen inneburit stora problem för verksamheten. Toaletterna fungerar inte heller. 

Detta är inte längre hållbart eftersom lokalerna och därigenom arbetsmiljön för berörda barn och personal inte är acceptabel. Bristerna har nu blivit så akuta att omedelbara åtgärder måste fattas. 

Kommunens fastighetsavdelning har en tydlig bild av lokalernas standard och har kommit fram till att det är stora investeringar som krävs för att lokalerna ska bli i sådant skick att det går att bedriva verksamhet där. Det är inte bara vattenledningarna som behöver renoveras utan även mycket annat i lokalerna är eftersatt. 

Vad som ska hända med lokalen är ytterst ett politiskt beslut eftersom alla renoveringar innebär kostnader som måste finansieras inom kommunens budget.

Men med tanke på hur viktigt det är att situationen förändras omgående har utbildningschefen kommit fram till att beslut måste fattas om att verksam­heten successivt måste flyttas till andra lokaler på grund av arbetsmiljön. Inför beslutet har dialog skett med utbildningsnämndens ordförande, samhällsbyggnadschefen och kommundirektören. Fackliga företrädare har informerats om situationen. Kommunalråden är informerade.

Eftersom Höjdens förskola har drygt 70 barn och fyra avdelningar finns det inte någon möjlighet att hålla ihop alla avdelningar och flytta hela verksamheten till andra lokaler eftersom det inte finns tomma lokaler som kan rymma så pass många barn. 

Utgångspunkten är att flytten ska bli så bra så som möjligt för både barn och personal och den kommer att ske i etapper.

Första etappen blir att flytta 5-åringar till Höjdenskolan. Vidare utredning sker därefter för att se vilka alternativ som finns för övriga barn.

De praktiska åtgärderna förbereds från och med 11 januari och flytt av delar av verksamheten till Höjdenskolan inleds under vecka 3.

Lise-Lotte Bengtsson

Utbildningschef

 

 

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier