Skolans pilotprojekt Chromebooks

fotograf: J.Berggren

Under våren 2015 genomfördes ett pilotprojekt med datorer av typen Chromebook för att utvärdera de lokala förutsättningarna för ett införskaffande av datortypen. Chromebooks har under senare tid, i kombination med "Molntjänsten" Google Apps for Education, GAFE, blivit ett mycket kostnadseffektivt och intressant alternativ för skolor. Inköpspriset jämfört med traditionella datorer är mindre än hälften och behovet av lokal administration är minimalt. Syftet med pilotprojektet var att få praktiska erfarenheter innan arbetet med den IKT-pedagogiska planen initierades. Planen hade antagits av Kommunstyrelsen 140820.

Elevernas utvärdering var positiv av själva datortypen och det förändrade arbetssättet bland lärarna men det fanns synpunkter på Internetkapaciteten och täckningen i skolans lokaler. Ett beslut togs att fortsätta införandet med nämnda datortyp men att en utbyggnad av nätverkskapaciteten var nödvändig. Efter ett intensivt arbete av många inblandade under sommaren 2015 stod ett nytt nätverk klart i början av augusti.

Länk till artikel i Barn- och Utbildningssektorns sida: http://www.fargelanda.se/barn-utbildning/it-i-skolan/pilotprojektet-chromebook/

Chef sektor utbildning
Lise-Lotte Bengtsson
0528-567102

Kontakt:

Verksamhetsutvecklare Gunnar Spångberg
Barn och Utbildning
Telefon: 0528 – 56 72 19
E-post: gunnar.spangberg@fargelanda.se

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier