Årets raket


Färgelandas kommunala grundskolor - ”Årets raket”.

I Föräldraalliansens kommunala grundskoleindex för 2017 blir Färgelanda utnämnt till ”Årets raket”. Det är ett kvalitetsindex som utgår från föräldraperspektivet där Färgelanda kommuns grundskolor kommer på 25:e plats i landet. De kvalitetsområden som används i indexeringen är:

  • Måluppfyllelse
  • Pedagogisk personal
  • Övriga hälso- och studiefrämjande resurser

De indikatorer som mäts är bland annat:

  • Andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
  • Lärartäthet i förhållande till elevsammansättning
  • Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen
  • Elevhälsa och måltider
  • Antal elever per anställd inom fritidshemmen
Chef sektor utbildning
Lise-Lotte Bengtsson
0528-567102

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier