Digital handläggning

Vi handlägger så många nyinkomna ärenden vi kan digitalt. Det betyder att du kan få en ärendebekräftelse via e-post när ditt ärende är registrerat och när du blivit tilldelad en handläggare. Det mesta av handläggningen sker digitalt, både granskning och kommunicering. Du kan även få beslutet digitalt när handläggningen är klar.

Vi har upplevt att våra utskick ibland hamnar i skräpposten och därför ber vi dig att vara extra uppmärksam så du inte missar någon information ifrån oss.

Kontrollansvarig

Byggherren har ansvaret för att de tekniska egenskapskraven på ett bygg- eller rivningsprojekt följs. Som en garanti för att byggherren följer detta ansvar, krävs i de flesta projekt att byggherren anlitar en kontrollansvarig.

Läs mer om när en byggåtgärd kräver en kontrollansvarig på Boverkets hemsida:

https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/kontrollansvarig/

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som du som byggherre behöver göra för att vara säker på att alla krav och regler är uppfyllda. Kontrollplanen är oftast utformad som en checklista. I ett enklare ärende upprättar du kontrollplanen själv.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/kontrollplan/

Hantering av personuppgifter

Kommunen samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna fatta beslut i ditt ärende. Kommunen behandlar dina uppgifter med stöd av artikel 6.1 e i Dataskyddsförordningen där det framgår att behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning.

Plan- och byggenheten
Bygglovsingenjör
Peter Ramhage
0528-567168

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier