Färgelanda - En del i Glokala Sverige

Kommunerna Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud & Dals-Ed är fyra av 49 kommuner som inför 2020 har antagits i Svenska FN-förbundets och SKR:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i hela Sverige.

- De globala hållbarhetsmålen berör oss alla och som kommun behöver vi inkludera de tre perspektiven, det sociala, miljömässiga och ekonomiska, i arbetet med hållbar utveckling. I Färgelanda kommun är implementeringen av Agenda 2030 ett politiskt prioriterat utvecklingsområde. Inom ramen för Dalslands Miljö- och Energiförbund har ett arbete inletts och vi tror att det är genom samverkan som vi kan nå resultat som gör skillnad. Genom Glokala Sverige hoppas vi få verktyg och nätverk som hjälper oss i detta arbete, säger Tobias Bernhardsson, kommunstyrelsens ordförande, Färgelanda kommun  

Kommuner och regioner har ett stort engagemang i de globala målen. Det är både bra och viktigt. Två tredjedelar av målen förutsätter insatser på lokal och regional nivå. Genom Glokala Sverige vill SKR och FN-förbundet hjälpa kommuner och regioner att växla upp sitt hållbarhetsarbete ytterligare. Projektdeltagarna kommer att få ta del av utbildningsinsatser lokalt och erbjudas digitala material, bland annat webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och webinarier. Dessutom genomförs konferensen Mötesplats Agenda 2030 den 24-25 september, för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang. Nätverkande och erfarenhetsdelning är en viktig del av projektet.

Kontaktperson Dalslands miljö- och energiförbund:

Katrin McCann, tel 0530-93 94 59

Kontaktperson Svenska FN-förbundet:

Pekka Johansson, pressekreterare, tel 073-374 62 84

Kontaktperson Sveriges Kommuner och Regioner, SKR:

Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert, tel 070-606 41 93

Kommundirektör
Katrin Siverby
0528-567120

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier