Biståndsenheten

 

Biståndsbedömningen sker utifrån ett uttalat behov som leder till en beställning, som verksamheten genomför. Denna process gynnar den enskilde individen i en rättssäker och likvärdig bedömning. Allt bistånd bedöms enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

För biståndsbedömda insatser enligt SoL avgörs normalt ett ansökningsärende inom tre veckor. Alla biståndsbedömda insatser debiteras enligt maxtaxa utifrån biståndstagarens inkomst.

För biståndsbedömda insatser enligt LSS skall ett ärende normalt ta maximalt tre månader. Dessa insatser är kostnadsfria.

Läs mer om:

 

Överklaga beslut

En överklagan ska skickas till kommunens omsorgsförvaltning, där man ska meddela vad man anser ska ändras samt vilken ändring som önskas. Den ska ha inkommit inom 3 veckor från dagen man tagit del av beslutet. 
Information om hur man överklagar samt adress skickas ut i samband med ett avslag.

Biståndshandläggare
Carina Aronsson
0528-567752
Biståndshandläggare
Jeanette Adolfsson Karlsson
0528-567633

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier