Utbildningsnämnden är kommunens huvudman enligt skollagen för skolväsendet och ansvarar för förskoleverksamheten, grundskolan,  särskolan, den kommunala vuxenutbildningen och utbildningen svenska för invandrare samt gymnasiekolan genom avtal med Fyrbodal och andra kommuner/fristående enheter.

I nämndens uppgifter ingår bland annat att arbeta med att ta fram resurser till dessa verksamheter,  formulera mål, följa upp och utvärdera dem.

Nämnden utövar också myndighetsansvar och beslutar om enskilda invånares rättigheter och skyldigheter inom förskolan och utbildningen.

Kommunsekreterare
Marianne Martinsson
0528-567104

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier