Orosanmälan

Hur gör jag en orosanmälan?

Är du orolig för ett barn? Då bör du göra en orosanmälan till Individ- och familjeomsorgen. En orosanmälan kan gälla till exempel barnets hemmiljö, våld, omsorgsbrist eller barnets allmänna mående. Du bör göra en orosanmälan om du misstänker att ett barn far illa.

Du kan även ringa: 0528-567612.

Efter kontorstid kontakta socialjouren på 0522-697444.

Du kan även göra en orosanmälan om du misstänker att en vuxen person far illa. Läs då mer under Vuxenenheten - orosanmälan.

Vem som helst kan göra en orosanmälan till Individ- och familjeomsorgen. Vill du göra en orosanmälan så bör du vända dig till den kommun som barnet bor/är folkbokförd i för att möjliggöra att barnet ska kunna få rätt hjälp så snabbt som möjligt.

Är du en privatperson och vill göra en orosanmälan så kan du ringa till oss eller skicka brev och göra anmälan kring barnet. Om du vill så kan du vara anonym när du gör en orosanmälan som privatperson men tänk då på att inte säga/skriva ditt namn eller visa ditt telefonnummer. Du får alltså inte ge/visa några uppgifter som kan röja vem du är. Tänk även på att om informationen på något sätt är bristfällig så kan vi inte återkoppla till dig och få mer information eller klargöra eventuella missuppfattningar, vilket i sin tur kan försvåra arbetet för handläggarna. Därav har vi arbetat fram en rutin där vi önskar att den anonyma anmälaren ringer tillbaka efter överenskommelse med handläggare för eventuellt kompletterande frågor kring orosanmälan.  

Är du anställd på en myndighet eller annan verksamhet som berör barn och unga (skola, hälso- och sjukvård och tandvård till exempel) är du skyldig enligt lag att genast anmäla om du i ditt arbete misstänker att ett barn far illa. Du kan inte göra en anonym anmälan när du anmäler som tjänsteman men du kan däremot ta stöd av din chef gällande orosanmälan.

När du vill göra en orosanmälan försök då att fundera ut och ha klart för dig vad din oro grundar sig på. Försök även att vara så konkret och saklig som möjligt när du gör anmälan så att handläggarna lättare kan få en bild av barnets situation och därmed kunna hjälpa barnet med rätt insatser snabbare.

Känner du dig osäker och vill konsultera en handläggare så kan du ringa oss och diskutera oron avidentifierat, nämner du namn eller något annat som röjer identiteten på barnet så kan handläggaren behöva ta det som en orosanmälan.

Vad händer när Individ-och familjeomsorgen mottar en orosanmälan?

När Individ- och familjeomsorgen mottar en orosanmälan så kommer en handläggare kontakta vårdnadshavare för barnet som blivit orosanmält (om det inte uppenbart kan skada barnet i dess nuvarande situation) för att informera om att det inkommit en orosanmälan och vad oron gäller. Familjen blir även kallade på möte hos Individ- och familjeomsorgen för att träffa en handläggare. Handläggaren gör omgående en så kallad skyddsbedömning med den information som framkommit i anmälan och bedömer barnets behov av akut hjälp/skydd. Orosanmälan kan leda till att utredning enligt SoL 11 kap § § 1,2 inleds för att utreda barnets/familjens behov av biståndsinsatser. 

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier