Översiktsplanering

Översiktsplanen är kommunens vision för hur mark och vattenområden ska användas i kommunen samt hur kommunen avser att utvecklas i framtiden. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktplaner visar hur den tänkta mark- och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen ska se ut i framtiden. I översiktsplanen vägs en mängd olika intressen samman. Översiktsplaner är inte juridiskt bindande, men viktiga strategiska dokument som lägger grunden för fortsatt planering och genomförande. Översiktsplaner arbetas fram tillsammans med många olika intressenter.

I menyn till vänster kan du läsa mer om Färgelanda kommuns översiktsplan, ÖP 14.

Övergripande planering och tematiska tillägg till översiktsplanen

I en fördjupad översiktsplan undersöks begränsade områden i kommunen som exempelvis tätorter, stadsdelar, kustområden eller verksamhetsområden. I Färgelandas översiktsplan är dessa fördjupningar över samhällena med.

Genom tematiska tillägg till en översiktsplan kan man belysa en särskild fråga i hela eller delar av kommunen, t. ex. vindkraft. En fördjupad översiktsplan eller ett tematiskt tillägg avses fungera som ett komplement till den kommunomfattande översiktsplanen.

I menyn till vänster kan du läsa mer om kommunens tematiska tillägg till översiktsplanen, vilket är vindbruksplanen och LIS-planen.

Annan kommunövergripande planering finns också här, såsom Kulturmiljöprogrammet, Klimatanpassningsplan med flera. 

Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166
Plan- och byggenheten

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier