Behöver jag bygglov för att installera en eldstad?

Du behöver inte bygglov för att installera en eldstad. Däremot måste du göra en anmälan.

Eldstad och rökkanal

När du ska installera en eldstad, rökkanal, sätta in en kassett i en öppen spis eller byta till pelletseldning behöver du göra en anmälan till byggnadsnämnden enligt plan- och byggförordningen. Tillsammans med anmälan ska prestandadeklaration inlämnas som du kan få av säljaren av eldstaden. 

Före installationen

Ska du installeras en ny rökkanal är det lämpligt att du först tar kontakt med en sotare eller annan sakkunnig för att diskutera utformningen. Du kan också få rekommendationer om lämplig placering och hur tillträde till skorstenen ska ske. Har du en befintlig rökkanal kan den behöva renoveras innan den tas i bruk.

Startbesked och slutanmälan

När handläggningen av din anmälan är klar får du ett startbesked, som gäller i två år. Av startbeskedet framgår även vad som krävs för att du ska få ett slutbesked. Du får inte påbörja installationen innan du har fått ett startbesked.

Skorsten ska besiktigas av en sakkunnig brandkonsult eller sotare.

Skicka in besiktningsintyget från sakkunnig när installationen är färdig. När vi fått handlingarna får du ett slutbesked och då får du börja använda eldstaden.

Det är du som ser till att anläggningen godkänns och att intygen skickas till oss.

Plan- och byggenheten
Bygglovsingenjör
Peter Ramhage
0528-567168

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier