Angående kriget i Ukraina

Senast uppdaterad 10 maj 2022
Kommunen får många frågor om kriget i Ukraina. Här är svar på några av de vanligaste.

Kommer det flyktingar från Ukraina till Färgelanda?
Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att åstadkomma en så jämn fördelning som möjligt mellan kommuner vid anskaffning av boenden för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet.
Antalet platser som ska fördelas fram till halvårsskiftet är 76 000. Av dessa hamnar 13 197 i vårt län.
Så här ser förslaget på fördelning ut:
Färgelanda 70
Dals-Ed 46
Bengtsfors 52
Mellerud 56
Åmål 72

Behöver flyktingarna boende?
Kommunen kommer att göra en ny inventering av möjliga boenden i samarbete med Valbohem och andra aktörer.

Vart tar de skänkta möblerna vägen?
Kommunen har bett allmänheten om hjälp med möbler till lägenheterna. Vi tackar så mycket för visat stöd och vilja att hjälpa till. Möblerna kommer att magasineras så länge. Vi ber att få återkomma om det finns behov av fler möbler och liknande.

Har flyktingbarnen rätt att gå i skolan?
Vi förväntar oss att det bland flyktingarna kommer att finnas barn och unga och har beredskap för det. Följande regler gäller:

Hur förbereder vi oss inför ett annat säkerhetspolitiskt läge?

Vi bevakar vad som händer i vår omvärld och vad de nationella myndigheterna gör för bedömningar. För tillfället påverkar inte det säkerhetspolitiska läget de kommunala verksamheterna. Vi har veckovis avstämningar med Länsstyrelsen och andra myndigheter. Försvarsmakten anordnar digitala pressträffar varje torsdag.
Dessutom har kommunen tillsatt en krisledningsgrupp, som träffas minst två gånger i veckan.

Vad gör Färgelanda kommun för att visa solidaritet med Ukrainas befolkning?
För att visa vårt stöd för Ukrainas befolkning och för demokratin hissar vi varje måndag den ukrainska flaggan utanför kommunhuset och Centrumhuset.

Känner du oro för vad som kan hända?
Krisinformation.se har bra information om hur man kan hantera oro och vart du kan vända dig om du behöver stöd.

Finns det skyddsrum i Färgelanda kommun?
Det finns inte finns några skyddsrum i vår kommun. Det är MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som har det övergripande ansvaret för landets skyddsrum. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma så som större orter och städer, även potentiell hotbild mot det geografiska området finns med vid beslut om skyddsrummens placering. MSB skriver på sin hemsida att om det inte finns något skyddsrum nära hemmet kan man vid behov söka sig till andra skyddande utrymmen, exempelvis källare. Mer information om skyddsrum finns här:

Hur kan jag hjälpa till?
Vi uppskattar det stora engagemang som finns och tackar alla som vill hjälpa till. Kommunen samlar dock inte in kläder eller likande, utan vi hänvisar till lokala initiativ och till organisationer. Många hjälporganisationer finns på plats i eller vid gränsen till Ukraina och tar gärna emot en slant. Hos Svensk insamlingskontroll hittar du organisationer som har godkända ”90-konton”.


Kan jag lita på information som rapporteras om konflikten i Ukraina?
Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Krisinformation.se har flera bra tips på hur man ska tänka kring källkritik.


Hur kan jag förbereda mig för en kris?
Hur länge klarar du dig om det inte finns el, vatten och affärerna är stängda?

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) har information hur du som privatperson kan förbereda dig för en kris.

Vad är totalförsvar?
Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar.

Militärt försvar
Det militära försvaret består av Försvarsmakten inklusive Hemvärnet samt ett antal andra myndigheter som har till huvuduppgift att stödja det militära försvaret. Försvarsmakten försvarar vårt territorium och våra gränser.

Civilt försvar
Det civila försvaret omfattar hela samhället, där många aktörer måste samverka och arbeta utifrån målen för det civila försvaret. Att skapa ett starkt civilt försvar är därför en process som kommer att behöva fortgå inte bara nu också under tid framåt. Verksamheten bedrivs av många olika aktörer; statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och frivilligorganisationer.

Vad är höjd beredskap?
För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap.
Vid höjd beredskap kan delar av eller hela totalförsvaret mobiliseras. Om Sverige är i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är orsakade av att det är krig utanför Sveriges gränser, får regeringen besluta om skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder högsta beredskap.

 

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier