Bostad med särskild service

Det finns tre olika tidigare för boende där vuxna kan få stöd:

  • Gruppbostad, som kan erbjuda om du har så stort behov av tillsyn och omvårdnad att det är personlig till personligt finns till händer dygnet runt. En gruppbostad består av ett mindre antal läsare som är samlade kring gemensamma utrymmen. Då finns det en snabb personlig grupp.
  • Servicebostad, som består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och en snabb personlig grupp. Lägenheterna är i regel anpassade efter dina behov. Du kan få det stöd du behöver dygnet runt i den egna lägenheten.
  • Annan borga anpassad bostad, som innebär att du beviljas och ditt eget lägenhet som är anpassad till dina behov. Ingen snabb personalgrupp ingår.

Servicebostad

Servicebostaden för vuxna i Färgelanda kommun har en baslägenhet integrerat i ett flerfamiljshus vid Renvägen. Personalens arbete utgår ifrån denna lägenhet, den utgör också gemensamhetslokal för samtliga som får stöd från serviceboendet.

De enskilda lägenheterna är fördelade i fyra olika fastigheter i närområdet.

På serviceboendet jobbar vi för att alla ska känna sig trygga och delaktiga i sina insatser.

Alla ska få möjlighet till utveckling från egna önskemål, behov och förutsättningar.

Gruppbostad

Gruppbostaden är till för vuxna enligt LSS ,som har stort behov av tillsyn och omsorg av personal i sin närhet hela dygnet.

Bostaden är en fristående fastighet i ett lugnt bostadsområde på Fornkullevägen med gångavstånd till Färgelanda centrum.

Enhetschef LSS och socialpsykiatrin
Per Andersson (1)
0528-567691
Arbetsledare
Britt-Marie Karlsson
0528-567694
  • Serviceboendet Renvägen
  • Övriga insatser
Arbetsledare
Annelie Edvardsson
0528-567355
  • Daglig verksamhet
  • Gruppbostaden Fornkullevägen
Biståndshandläggare LSS
Moa Dagerfjäll
0532-17331

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier