Återvinningsstationer och källsortering

Att källsortera och återvinna avfall är viktigt, men viktigast av allt är att minska mängden avfall som uppstår.

Genom att sortera och återvinna eller återanvända material kan vi spara massor av energi och resurser samtidigt som farliga ämnen tas om hand på ett säkert sätt. Därmed skyddas både människor och miljö, idag och i framtiden. Vi är alla enligt lag skyldiga att sortera ut bland annat förpackningsmaterial från våra sopor för materialåtervinning.

Driften av återvinningsstationerna samt återvinningscentralen bekostas av taxekollektivet, alltså av dig som renhållningskund. Genom producentansvar betalar alla producenter av förpackningar för varje återvunnen förpackning, denna ersättning går åter till den kommun som återvunnit förpackningen. Genom att sortera rätt och att inte skräpa ner på stationerna med felaktigt material, kan vi tillsammans hålla nere renhållningsavgiften.

Vad är förpackningsavfall? Vad ska lämnas på återvinningsstationerna?

Förpackningar som omfattas av producentansvaret definieras som en engångsartikel eller annan produkt som har framställts för att innehålla en vara, skydda en vara, presentera en vara eller användas för att leverera eller på annat sätt hantera en vara. Till förpackningsavfall räknas inte slutprodukter som t.ex. stekpanna, plastleksaker eller dricksglas. Dessa slutprodukter ska lämnas till återvinningscentralen i Stigen.

  • Pappersförpackningar - Exempel på pappersförpackningar är pasta- och flingpaket, mjölk- och juiceförpackningar, socker- och mjölpåsar, hundmatsäckar, pappersbärkassar, wellpapplådor från TV, stereo, möbler, omslagspapper med mera.
  • Plastförpackningar - Exempel på plastförpackningar är plastbärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie och -film, innerpåsar i till exempel müslipaket, flaskor, burkar, små dunkar och hinkar (sylt, yoghurt), chipspåsar och frigolit, även tråg för kött och fisk.
  • Glas - För att glasförpackningar ska kunna återvinnas får de inte blandas med andra föremål. Keramik, porslin, dricksglas och andra produkter av glas som inte är förpackningar ska alltså inte lämnas i återvinningsbehållaren för glasförpackningar.
  • Metallförpackningar - Exempel på metallförpackningar är Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, penseltorra målarburkar (torra och urskrapade).
    Metallföremål som inte är förpackningar, till exempel hållare från värmeljus, marschaller och gravljus samt stekpannor, bestick och plåthinkar, lämnas till återvinningscentralen som grovsopor. 

Var gör jag av det som inte ska läggas i den vanliga soppåsen?

Eftersom det som du lägger i din soppåse går till förbränning, behöver du sortera ut det avfall som inte ska brännas. Följande typer av avfall ska antingen återvinnas eller omhändertagas på särskilda sätt:

  • Förpackningar lämnar du på någon av Färgelanda kommuns 5 återvinningsstationer. På dessa stationer kan du som privatperson lämna förpackningar, tidningar, glas. Stationerna drivs av Färgelanda kommun och töms av kommunens upphandlade entreprenör.
  • Farligt avfall ska lämnas in på återvinningscentralen i Stigen. Läs mer om farligt avfall här.
  • Grovavfall kan du lämna på återvinningscentralen i Stigen. Du som privatperson kan kostnadsfritt lämna nästan alla typer av avfall. Allt som lämnas tas om hand och återanvänds, återvinns eller oskadliggörs.
  • Trädgårdsavfall komposteras med fördel i den egna trädgården, läs mer om kompostering här. Du kan också lämna trädgårdsavfall på återvinningscentralen i Stigen.

På avfallsportalen sopor.nu finns information om hur man sorterar sitt avfall.

Återvinningsstationer:

Färgelanda:
Timmervägen i centrum
Höjdenvägen i Höjdenområdet.

Högsäter:
Skomakarvägen, vid brandstationen.

Stigen:
Vänersborgsvägen, vid bron, Stigens ÅVC
Högsätersvägen

Ödeborg:
Bruksvägen vid bron

MJUK- OCH HÅRDPLAST LÄGGS I SAMMA CONTAINER!
Sorteringen görs nu av återvinningsföretaget när de återvinner plasten.

Stökigt på återvinningsstationen?

Sedan 2024-01-01 ska alla Sveriges kommuner överta ansvaret för tömning av återvinningsstationerna. Färgelanda kommun har upphandlat Remodis AB som entreprenör för detta uppdrag.

Fulla containrar, kontakta Remondis: 0520-126 15 eller trollhattan@remondis.se

Stökigt på återvinningsstationen, kontakta tekniska enheten: tekniska@fargelanda.se

Tekniska enheten

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier