Hjälp oss bli bättre!

Vi vill ha dina synpunkter, klagomål eller beröm. Det är viktigt för oss, eftersom vi ständigt strävar efter att förbättra vår verksamhet. Till höger på denna sida hittar du länkar till blanketter och webbformulär som du kan använda för att rapportera dina synpunkter till oss.

Färgelanda kommun tar alla idéer, synpunkter och klagomål utan dröjsmål. Inom två veckor får du en bekräftelse på att dina synpunkter eller klagomål nått oss och vem som är ansvarig handläggare. Alla synpunkter och klagomål följs upp och dokumenteras så att kommunens tjänstemän och politiker kan se hur kommuninvånarna uppfattar kvaliteten i vår service och våra tjänster.

  • Vi ser klagomålshantering som ett konkret sätt att arbeta med verksamhetens kvalitetssystem.
  • Vi tar alla klagomål på allvar
  • Vi anser att alla synpunkter ger oss möjlighet att förbättra verksamheten
  • Våra mål är att lösa problemen där de uppstår
  • Vi hanterar klagomål utan dröjsmål
  • Vi har uppföljning och dokumentation
  • Vi åtgärdar, förbättrar och ställer till rätta

Vad är ett klagomål?

Med klagomål menar vi varje missnöje som kräver respons. Om en person kontaktar Sektor omsorgs verksamheter för ett klagomål, är det ett klagomål oavsett vad personalen har för egen uppfattning. Klagomål utgår ifrån förväntningar som inte uppfyllts.

Möjliga vägar

Invånaren kan uppge sitt namn eller välja att vara anonym. Det finns flera möjliga vägar för den som vill framföra klagomål:

  • Via denna hemsida genom att skriva ut en klagomålsblankett
  • Skriftligt via brev eller blankett
  • Muntligt direkt till någon av Sektor omsorgs medarbetare eller verksamhetschef

Vad händer sedan?

Efter det att ditt klagomål har tagits emot och registrerats kommer du, inom två veckor, att bli kontaktad för att få reda på vilken åtgärd klagomålet leder till. Förhoppningsvis är du då nöjd med åtgärden och ärendet avslutas.

 

Blanketter

Skriv ut blanketten och fyll i dina uppgifter!

Blankett för klagomålshantering

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier